Home llgeschenkOver mezelfWebshopLevering & afhalingAlgemene voorwaardenContactBlogPartners
2de-bruin-2


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hartelijk welkom op mijn webshop L&L’s geschenk.

Mag ik u dan ook even vragen om de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die ik u ter beschikking stel. Door naar mijn website te gaan, mijn pagina’s te bekijken en gebruik te maken van mijn aangeboden diensten erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Ik kan de voorwaarden op elke tijd aanpassen en doorvoeren op de site. Wanneer u de site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Identificatie

Art. 1. L&L’s geschenk is eigendom van mij; Stefanie Bogaert met als adres; schoolstraat 16, 9185 wachtebeke. Met als ondernemingsnummer BE0685615596.
U kan mij contacteren via;
+32.496.15.47.23
Llgeschenk@outlook.com

Correctheid van de inhoud

Art. 2. Ik doet mijn uiterste best om de informatie op de site zo correct mogelijk en indien nodig tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Zo kunnen er typfouten of onjuistheden op de site voorkomen. De informatie en prijszetting over de producten worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Ik tracht naar mijn beste vermogen om zo correct mogelijk productinformatie te verschaffen. Ik zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan en eventuele fouten.


Prijzen

Art.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU, maar exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt duidelijk vermeld. Als de prijs verkeerd blijkt te zijn of is er een fout met de verzendkosten dan zal u zo snel mogelijk geïnformeerd worden en kan u uw bestelling kosteloos annuleren.


Bestelling

Art.4. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.


Betaling

Art.5. Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Met uitzondering van de afhaling aan huis, waar contant geld een vereiste is. De verschillende betalingsmodaliteiten worden op de Site vermeld. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Levering

Art.6. De producten op www.llgeschenk.com worden enkel geleverd in België. Voor leveringen buiten België kunt u contact met me opnemen op eerder opgegeven gegevens.
Levering in België is mogelijk van maandag tot vrijdag, mits overeenkomst is zaterdag en zondag ook mogelijk, met uitzondering van feestdagen.

De levering zal zoveel mogelijke rekening houden met het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Zo zijn foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen op hun beurt aanleiding geven tot extra kosten voor de Klant

Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan u steeds contact met me opnemen met vermelding van uw klantennummer of ordernummer. De verzending wordt steeds uitgevoerd door mezelf of door een professionele koerier. Bij ontvangst van de goederen wordt een handtekening vereist. Door dit te doen aanvaardt u dat een zending mag worden afgeleverd aan een andere persoon indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal u worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2e aanbieding. Dit kan telefonisch of via het kaartje dat u zou moeten hebben ontvangen in de brievenbus. Als u om een of andere reden niet akkoord zou gaan met de ontvangst van de goederen dient u niet af te tekenen en vermeldt u duidelijk het probleem. En dient u ook binnen de 24 uur met mezelf contact op te nemen, om mij op de hoogte te brengen via email op llgeschenk@outlook.com.

Herroepingsrecht

U kan uw recht van herroeping uitoefenen voor ongebruikte goederen. Er geldt geen herroepingsrecht bij gepersonaliseerde producten, items of dergelijke die tot stand zijn gekomen in de wederzijds overleg en overeenkomstig de specificaties van de consument.

Art. 7. U heeft het recht om binnen een termijn van 7 dagen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u mij via een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit dient dan natuurlijk ook te gebeuren binnen het herroepingstermijn. Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard als deze ongebruikt, onbeschadigd en nog in perfecte staat verkeren. Goederen die specifiek voor de Klant ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven (zoals, zonder limitatief te zijn, pralines, bloemen, snoepgoed, fruit ...) Worden niet teruggenomen en de Klant kan zich dan ook onder geen beding beroepen op het herroepingsrecht.

Privacy policy

Art.8. Ik erken het belang van de privésfeer en die moet dan ook gerespecteerd worden.


Hierbij aansluitend enkele van de privacy voorwaarden die van kracht zijn op deze website.
- Ik probeer alles in het werk te stellen om de Gebruikersgegevens van de klant te beschermen. Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Ingenico. Overige persoonlijke informatie zoals adres, naam en dergelijke wordt overgebracht via SSL (Secure Sockets Layer) bescherming.
- Mijn website maakt gebruik van "cookies"; watis een klein blokje gegevens is die onze server op uw PC plaatst met als doel de bestellingsprocedure te vergemakkelijken.
- Jongeren onder de 18 jaar mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, bestellingen plaatsen en kunnen dus geen gebruik maken van mijn diensten zonder de goedkeuring van een ouder of voogd. Ik aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door kinderen en jongeren en ik behoudt mij dan ook het recht om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.
- Door op mijn website te browsen, erkent en aanvaardt u deze Privacy Policy. U gaat Automatisch akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.


Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door L&L’s geschenk. Door het gebruik van deze Site aanvaardt de Klant impliciet de Privacy Policy. Door te bestellen via mijn webshop L&L’s geschenk staat de Klant mij toe over te gaan tot de verwerking en het gebruiken van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van mijn klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de geleverde diensten en eventuele verdere acties en reclame. De Klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Gent.

Geschillen

Art. 9. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Gent bevoegd.

Binding

Art. 10. Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Als laatste

Art.11. Deze huidige overeenkomst vervangt iedere voorgaande overeenkomst met de Klant.
Voor al uw vragen, opmerkingen of technische problemen gelieve contact op te nemen via volgende gegevens :
llgschenk@outlook.com
+32/496154723
L&L’s geschenk
Schoolstraat 16, 9185 wachtebeke

L&L's geschenk; ik zorg voor alles in een oogwenk

Altijd afhaling binnen de 4 uur mogelijk!  

gratis levering in een straal van 25 km. 


Home llgeschenk Over mezelf Webshop Levering & afhaling Algemene voorwaarden Contact Blog Partners

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be